CÂU HỎI:

Gia đình tôi có 3 sào (1080m2) ruộng trồng lúa nhưng thuộc vùng trũng nên cho năng suất thấp. Nay gia đình tôi muốn chuyển đổi diện tích đất trên sang trồng cây ăn quả và đào ao thả cá tiện lấy nước tưới.

Xin hỏi, tôi có thể chuyển mục đích sử dụng của mảnh đất trên được không? Thủ tục và các khoản phí tôi phải nộp như thế nào? Ngoài ra, tôi có thể xây nhà ở hay chuồng trại trên diện tích đất này hay không?

TRẢ LỜI

Luật sư Vũ Thị Quyên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm không phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thủ tục đăng ký biến động mà chỉ cần đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Xem thêm:

thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-hang-nam-1-1665125321.png
Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây

Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm là gì?

Điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

Đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác được quy định cụ thể tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, cụ thể:

* Đất trồng lúa là gì?

Căn cứ khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP, đất trồng lúa là loại đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước (đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm) và đất trồng lúa khác (đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương).

* Đất trồng cây hàng năm là gì?

Khoản 8 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quy định về cây hàng năm như sau:

“Cây hàng năm là loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 01 (một) năm, kể cả cây hàng năm lưu gốc để thu hoạch không quá 05 (năm) năm.”.

Như vậy, đất trồng cây hàng năm là loại đất có mục đích sử dụng để trồng cây hàng năm khác không phải là lúa nước.

Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác phản ánh loại đất và mục đích sử dụng đất. Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác được thể hiện trong giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) tại nội dung mục đích sử dụng đất, cụ thể:

thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-hang-nam-2-1665125321.jpg
Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm là gì?

Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định điều kiện chuyển từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản:

thu-tuc-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-trong-cay-hang-nam-3-1665125321.jpg
Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm

Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP, trình tự, thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác được thực hiện như sau:

Bước 1: Gửi bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm gửi 01 bản đăng ký theo Mẫu số 04.CĐ đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu theo quy định

Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân điều chỉnh, bổ sung bản đăng ký theo đúng quy định.

Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi” và đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi, gửi lại cho người sử dụng đất.

Nếu không đồng ý, UBND xã, phường, thị trấn phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

Nếu đủ điều kiện được phép chuyển đổi nhưng hộ gia đình, cá nhân không đăng ký sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên đến 10 triệu đồng (khoản 1 Điều 13 Nghị định 91/2019/NĐ-CP).

Kết luận:

Thông thường khi chuyển từ mục đích sử dụng đất này sang mục đích sử dụng đất khác phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phải đăng ký biến động trong trường hợp không phải xin phép nhưng riêng thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm chỉ cần gửi bản đăng ký tới UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất và đợi ý kiến đồng ý cho chuyển đổi.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689