Hỏi:

Tôi công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng trường học có thực hiện thu hồi đất. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế cơ sở (báo cáo nghiên cứu khả thi), nằm trong quy hoạch chung của xã và đang đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Cho tôi hỏi nêu thu hồi đất thì cần báo cho người có đất bị thu hồi trước bao nhiêu ngày?

(Anh Nguyễn Mạnh Khánh, Nam Định).

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề anh quan tâm luật sư của chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Trước khi tiến hành thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất trước bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định về việc thông báo thu hồi đất như sau:

“Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.”

Theo đó, trước khi có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước cần thông báo thu hồi đất chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.

Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Công trình xây dựng trường học có thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định pháp luật không?

Căn cứ Điều 62 Luật Đất đai 2013 quy định về việc thu hồi đất như sau:

“Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

0136-at4-copy-1671526740.jpg
Ảnh minh họa

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.”

Do nội dung của bận không nêu rõ trường học đang chuẩn bị thực hiện có thuộc công trình sự nghiệp công theo quy định của pháp luật không nên không có cơ sở trả lời cụ thể.

Nếu trường hợp trường học được xác định là công trình sự nghiệp công thì thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai nêu trên.

3. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất?

Căn cứ Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất như sau:

“Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Từ quy định trên tùy theo tình huống cụ thể mà thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất sẽ thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện.

​​​​​​​Trước khi tiến hành thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định thông báo cho người có đất bị thu hồi. Vậy, thời gian thông báo là trước bao nhiêu ngày trước khi tiến hành thu hồi đất?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689