CÂU HỎI:

Ngày 20/12/2021, tôi đã làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho công trình ngôi nhà 8 tầng và đã được cấp phép. Trên giấy phép được cấp đã có ghi ngày dự kiến khởi công và đầy đủ thông tin về công trình. Ngày 02/03/2022 công trình sẽ được khởi công.

Vậy, trước khi khởi công, tôi có cần thông báo cho cơ quan chức năng nữa hay không? Nếu phải thì thông báo trước bao nhiêu ngày?

TRẢ LỜI:

Luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) Thông báo khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý là thủ tục cần thực hiện đối với nhiều loại công trình. Hiện nay, quy định này đã có nhiều thay đổi so với trước ngày 01/01/2021.

Xem thêm:

thong-bao-ngay-khoi-cong-khi-da-duoc-cap-giay-phep-xay-dung-nhu-the-nao-1-1665126109.jpg
Thông báo ngày khởi công khi đã được cấp giấy phép xây dựng như thế nào?

Khi nào phải thông báo ngày khởi công xây dựng

Căn cứ khoản 30 và khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những công trình sau đây trước khi khởi công chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương:

(1) Công trình xây dựng phải có giấy phép trước khi khởi công.

(2) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

(3) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(4) Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định Luật Xây dựng.

(5) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(6) Công trình xây dựng cấp IV mà không phải là nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Lưu ý: Công trình (2), (3), (4), (5) và (6) là công trình được miễn giấy phép xây dựng nhưng ngoài việc gửi thông báo ngày khởi công thì chủ đầu tư còn có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

thong-bao-ngay-khoi-cong-khi-da-duoc-cap-giay-phep-xay-dung-nhu-the-nao-3-1665126109.jpg
Khi nào phải thông báo ngày khởi công xây dựng

Thời hạn phải thông báo ngày khởi công xây dựng

Căn cứ khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Trước ngày 01/01/2021 có quy định chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, quy định này bị hủy bỏ từ ngày 01/01/2021.

Hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng

thong-bao-ngay-khoi-cong-khi-da-duoc-cap-giay-phep-xay-dung-nhu-the-nao-2-1665126109.jpg
Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng

Thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Chủ đầu tư gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Tùy thuộc vào từng loại công trình mà thông báo được gửi đến cơ quan khác nhau, cụ thể:

Lưu ý: Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp (Sở/Phòng xây dựng):

Mức xử phạt khi không thông báo ngày khởi công

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, đối với hành vi không thông báo hoặc chậm thông báo thời điểm khởi công xây dựng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689