Trạng thái:
Chuyển nhượng thứ cấp
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
200
Quy mô:
57.95 ha
Mật độ xây dựng:
60%
Công Ty Phát Triển Nhà Thành Phố Cần Thơ Công Ty Phát Triển Nhà Thành Phố Cần Thơ
Loại: Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:57.95 ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:200 Ngày hoàn thành:
Công Ty Phát Triển Nhà Thành Phố Cần Thơ Công Ty Phát Triển Nhà Thành Phố Cần Thơ
Loại:
Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:57.95 ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:200
Ngày hoàn thành: