Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
774
Quy mô:
10ha
Mật độ xây dựng:
47.52%
Công ty TNHH An Phú Cần Thơ Công ty TNHH An Phú Cần Thơ
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:10ha Mật độ xây dựng:47.52%
Số căn hộ/số nền:774 Ngày hoàn thành:
Công ty TNHH An Phú Cần Thơ Công ty TNHH An Phú Cần Thơ
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:10ha
Mật độ xây dựng:47.52%
Số căn hộ/số nền:774
Ngày hoàn thành: