• Chánh Đông
Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Chánh Đông Phòng wc:
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại:
Hướng : Chánh Đông