KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH CẦN THƠ
KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH CẦN THƠ
Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
Quy mô:
17,8ha
Mật độ xây dựng:
Cty CP Đầu Tư Hồng Phát Cty CP Đầu Tư Hồng Phát
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã mở bán
Quy mô:17,8ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ/số nền: Ngày hoàn thành:
Cty CP Đầu Tư Hồng Phát Cty CP Đầu Tư Hồng Phát
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã mở bán
Quy mô:17,8ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ/số nền:
Ngày hoàn thành: