Trạng thái:
Chuyển nhượng thứ cấp
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
1.200
Quy mô:
40ha
Mật độ xây dựng:
60%
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Số 8 . Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Số 8 .
Loại: Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:40ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:1.200 Ngày hoàn thành:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Số 8 . Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Số 8 .
Loại:
Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:40ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:1.200
Ngày hoàn thành: