Trạng thái:
Chuyển nhượng thứ cấp
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
2000
Quy mô:
75ha
Mật độ xây dựng:
60%
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan
Loại: Đất nền Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:75ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:2000 Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan
Loại: Đất nền
Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:75ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:2000
Ngày hoàn thành: