Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
604
Quy mô:
23ha
Mật độ xây dựng:
50%
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN KHƯƠNG CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN KHƯƠNG
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:23ha Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ/số nền:604 Ngày hoàn thành:
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN KHƯƠNG CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN KHƯƠNG
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:23ha
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ/số nền:604
Ngày hoàn thành: