Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
399
Quy mô:
13ha
Mật độ xây dựng:
60%
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã mở bán
Quy mô:13ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:399 Ngày hoàn thành:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã mở bán
Quy mô:13ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:399
Ngày hoàn thành: