Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
1.000
Quy mô:
99,58ha
Mật độ xây dựng:
49,8%
CEO GROUP CEO GROUP
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:99,58ha Mật độ xây dựng:49,8%
Số căn hộ/số nền:1.000 Ngày hoàn thành:
CEO GROUP CEO GROUP
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:99,58ha
Mật độ xây dựng:49,8%
Số căn hộ/số nền:1.000
Ngày hoàn thành: