Dự án khu dân cư Phú An cần thơ

Trạng thái:
Chuyển nhượng thứ cấp
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số căn/nền:
800
Quy mô:
1.455.450m2
Mật độ xây dựng:
60%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586
Loại: Đất nền Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:1.455.450m2 Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:800 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586
Loại: Đất nền
Trạng thái:Chuyển nhượng thứ cấp
Quy mô:1.455.450m2
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ/số nền:800
Ngày hoàn thành: