• Tây Nam
  • 2030m2
Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Tây Nam Phòng wc:
Diện tích:2030m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 2030m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại:
Hướng : Tây Nam