• 02
  • 02
  • Tây Nam
  • DT giấy: 31,5m2, DT nhà thực tế: 3,15 x 11,5 = 36m2
  • 01
Phòng ngủ: 02 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Nhà phố
Tầng: 01 Tòa:
Hướng : Tây Nam Phòng wc: 02
Diện tích:DT giấy: 31,5m2, DT nhà thực tế: 3,15 x 11,5 = 36m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT giấy: 31,5m2, DT nhà thực tế: 3,15 x 11,5 = 36m2
Phòng ngủ: 02
Phòng wc: 02
Tầng: 01
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Nhà phố
Hướng : Tây Nam