• 03
  • 02
  • Chánh Đông
  • 4,7 x 10,85 = 50,9m2.
  • 01
Phòng ngủ: 03 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Nhà phố
Tầng: 01 Tòa:
Hướng : Chánh Đông Phòng wc: 02
Diện tích:4,7 x 10,85 = 50,9m2.
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 4,7 x 10,85 = 50,9m2.
Phòng ngủ: 03
Phòng wc: 02
Tầng: 01
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Nhà phố
Hướng : Chánh Đông