• 02
  • 02
  • Chánh Đông
  • DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
Phòng ngủ: 02 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Nhà phố
Tầng: Tòa:
Hướng : Chánh Đông Phòng wc: 02
Diện tích:DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
Phòng ngủ: 02
Phòng wc: 02
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Nhà phố
Hướng : Chánh Đông