• 02
  • 02
  • Đông Nam
  • DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
Phòng ngủ: 02 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Nhà phố
Tầng: Tòa:
Hướng : Đông Nam Phòng wc: 02
Diện tích: DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
Phòng ngủ: 02
Phòng wc: 02
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Nhà phố
Hướng : Đông Nam