• 03
  • 02
  • Tây Bắc
  • DT giấy: 26,8m2. DT nhà thực tế: 4,2 x 9,6 = 40m2
Phòng ngủ: 03 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Tây Bắc Phòng wc: 02
Diện tích:DT giấy: 26,8m2. DT nhà thực tế: 4,2 x 9,6 = 40m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT giấy: 26,8m2. DT nhà thực tế: 4,2 x 9,6 = 40m2
Phòng ngủ: 03
Phòng wc: 02
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại:
Hướng : Tây Bắc