• 04
  • 03
  • Tây Bắc
  • DT nhà: 5 x 15,17 = 75,8m2, nhà 2 lầu đúc = 220m2,
Phòng ngủ: 04 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Nhà phố
Tầng: Tòa:
Hướng : Tây Bắc Phòng wc: 03
Diện tích:DT nhà: 5 x 15,17 = 75,8m2, nhà 2 lầu đúc = 220m2,
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT nhà: 5 x 15,17 = 75,8m2, nhà 2 lầu đúc = 220m2,
Phòng ngủ: 04
Phòng wc: 03
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Nhà phố
Hướng : Tây Bắc