• 3
  • 4
  • Chánh Đông
  • 64m2
Phòng ngủ: 3 Pháp lý: Sổ hồng hoàn công
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Chánh Đông Phòng wc: 4
Diện tích:64m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 64m2
Phòng ngủ: 3
Phòng wc: 4
Pháp lý: Sổ hồng hoàn công
Nhu cầu:
Loại:
Hướng : Chánh Đông