• 1
  • Chánh Tây
  • 100m2
Phòng ngủ: 1 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Chánh Tây Phòng wc:
Diện tích:100m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 100m2
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu:
Loại:
Hướng : Chánh Tây