• 0
  • Chánh Đông
Phòng ngủ: 0 Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Tầng: Tòa:
Hướng : Chánh Đông Phòng wc:
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ: 0
Phòng wc:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
Hướng : Chánh Đông