• 1
Phòng ngủ: 1 Pháp lý:
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng : Phòng wc:
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Pháp lý:
Nhu cầu: ,
Loại: