Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
TDI
Loại hình:
Số căn/nền:
133
Quy mô:
44.726m2
Mật độ xây dựng:
36,4%
CÔNG TY CP ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯ THÙY DƯƠNG (TDI) CÔNG TY CP ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯ THÙY DƯƠNG (TDI)
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:44.726m2 Mật độ xây dựng:36,4%
Số căn hộ/số nền:133 Ngày hoàn thành:
CÔNG TY CP ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯ THÙY DƯƠNG (TDI) CÔNG TY CP ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯ THÙY DƯƠNG (TDI)
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Quy mô:44.726m2
Mật độ xây dựng:36,4%
Số căn hộ/số nền:133
Ngày hoàn thành: