Giá: 1.7
 • DT nhà: 3,4 x 14,4 = 49m2, nhà trệt + lầu = 98m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ
Giá: 2.050
 • DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 1.920 tỷ
 • 54.4m2
 • 02 PN
 • 001 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.690 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,2 = 43,2m2, nhà lầu đúc DTSD = 86m2
 • 02 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.190 tỷ
 • DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 1.890 tỷ
 • DT giấy: 31,5m2, DT nhà thực tế: 3,15 x 11,5 = 36m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.150 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,5 = 45m2, nhà lầu đúc DTSD = 90m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.780tỷ
 • 44.6m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ
Giá: 2.690 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,2 = 43,2m2, nhà lầu đúc DTSD = 86m2
 • 02 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689