Giá: 2.500
 • Diện tích: 4.21 x 19 = 80 m2
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 0.720
 • Dt 6m x 22m = 130m2 Có 63,4m2 thổ cư & 66,6m2 đất vườn
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.050
 • DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 1.920 tỷ
 • 54.4m2
 • 02 PN
 • 001 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 3.250 tỷ
 • DT nhà: Trước 4,5m x sau 6,65m x dài 15m = 83,47m2
 • 03 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 4.590 tỷ
 • DT giấy: 45,8m2. Tuy nhiên, DT nhà thực tế: 5 x 14 = 70m2, nhà 2 lầu đúc DTSD = 185m2
 • 03 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.690 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,2 = 43,2m2, nhà lầu đúc DTSD = 86m2
 • 02 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 1.790 tỷ
 • DT nhà: 6,3 x 12,8 = 80,84m2/2 căn
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 4.290 tỷ
 • DT nhà: 5 x 15,17 = 75,8m2, nhà 2 lầu đúc = 220m2,
 • 04 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.190 tỷ
 • DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.250 tỷ
 • DT giấy: 26,8m2. DT nhà thực tế: 4,2 x 9,6 = 40m2
 • 03 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689