Giá: 10tr/m2
 • 261.5m2
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Cái Răng
Giá: 2,65 tỷ
 • 100m2
 • 1 PN
 • WC
Cần Thơ , Cái Răng
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 15tr - 30tr/m2
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 49,8%
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 35tr - 60tr/m2
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 60%
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 20tr - 25tr/m2
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 776
 • Mật độ xây dựng: 60%
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 30tr - 50tr/m2
 • Số căn hộ: 1.200
 • Mật độ xây dựng: 60%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689