Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 15tr - 30tr/m2
  • Số căn hộ: 1.000
  • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá: 36tr - 60tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 34,6%
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 30tr - 50tr/m2
  • Số căn hộ: 300
  • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 1.000
  • Mật độ xây dựng: 49,8%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689