Giá: 2.500
 • Diện tích: 4.21 x 19 = 80 m2
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 3.700
 • 4,95m x 10,13m = 50m2, 5,9m x 28,8m = 188,6m2 (50m2 ODT 136,8m2 CLN)
 • 1 PN
 • WC
Cần Thơ
Giá: 2.750
 • gang 10 dài 40 gần 400m2 có 45m2 thổ cư
 • 1 PN
 • WC
Cần Thơ
Giá: 2.050
 • DT nhà: 10 x 4 = 44m2, nhà lầu = 88m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.690 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,2 = 43,2m2, nhà lầu đúc DTSD = 86m2
 • 02 PN
 • 03 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.190 tỷ
 • DT nhà: 4 x 12,5 = 50m2, nhà lầu đúc DTSD = 100m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.250 tỷ
 • DT giấy: 26,8m2. DT nhà thực tế: 4,2 x 9,6 = 40m2
 • 03 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.150 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,5 = 45m2, nhà lầu đúc DTSD = 90m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.780tỷ
 • 44.6m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ
Giá: 2.58 tỷ
 • 5 x 17 = 85m2
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689