Giải đáp đường cơ sở là gì?

Hiện nay chưa có định nghĩa rõ ràng về đường cơ sở là gì, nhưng chúng ta có thể dựa vào khái niệm nội thủy và lãnh hải để xác định khái niệm này. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 thì đường cơ sở chính là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và nằm bền ngoài vùng nội thủy.

Đường cơ sở do quốc gia vạch định ra phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 để làm cơ sở xác định phạm vi của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia đó.

duong-co-so-la-gi-1-1658596381.jpg
Định nghĩa đường cơ sở là gì theo công ước Luật Biển

Ý nghĩa của đường cơ sở là gì?

Xác định đường cơ sở nhằm mục đích tạo ra ranh giới, cơ sở để tính chiều rộng của các vùng trên biển. Bao gồm các vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa và làm cơ sở xác định vùng nội thủy giáp ranh với đất liền.

Xem thêm:

Việc xác định đường cơ sở có vai trò rất quan trọng đối với lãnh thổ của mỗi quốc gia có biển. Bởi vì tại mỗi vùng kinh tế trên biển sẽ có những quy định cụ thể và riêng biệt. Quy định này áp dụng cho những tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trong nước, những tàu thuyền nước ngoài neo đậu trên bờ biển thuộc phạm vi trên biển trong nước, tàu thuyền của quốc gia khác không được đánh bắt thủy sản trong vùng biển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, luật biển của mỗi quốc gia còn quy định vùng nào thì tàu thuyền nước ngoài được neo đậu, không được đi qua, hoặc chỉ được đi qua không được dừng,… Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng an ninh biển, lãnh thổ biển của mỗi quốc gia, khu vực.

duong-co-so-la-gi-2-1658596382.jpg
Đường cơ sở có ý nghĩa to lớn trong việc xác định ranh giới những vùng biển

Cách xác định đường cơ sở của các quốc gia ven biển

Hiện nay, có 3 cách xác định đường cơ sở đang được áp dụng bao gồm

Đường cơ sở thẳng

Đường cơ sở thẳng trên biển được xác định như sau:

duong-co-so-la-gi-3-1658596382.jpg
Đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố

Đường cơ sở thông thường

Trừ khi có quy định trái với Công ước, đường cơ sở thông thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Được tính là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển.

Khi quốc gia ven biển có địa hình cấu trúc thông thường thì sẽ áp dụng phương pháp đường cơ sở thông thường để tính đường cơ sở, vô cùng đơn giản và không gặp khó khăn.

duong-co-so-la-gi-4-1658596381.jpg
Đường cơ sở thông thường tính theo chiều rộng lãnh hải

Đường cơ sở quần đảo

Đường cơ sở quần đảo quy ước theo đường cơ sở thẳng của quần đảo nối liền các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất và các bãi đá lúc chìm lúc nổi của quần đảo. Đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện:

duong-co-so-la-gi-5-1658596381.jpg
Quốc gia quần đảo cần công bố đường cơ sở bằng bảng liệt kê tọa độ địa lý và gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc để lưu chiếu

Việt Nam đang áp dụng loại hình đường cơ sở nào?

Căn cứ vào vị trí địa lý và địa hình bờ biển, nước ta đã sử dụng phương pháp đường cơ sở thẳng để xác định đường cơ sở. Nhà nước ta luôn đề ra những vấn đề liên quan đến chủ quyền những vùng lãnh thổ này để bảo đảm cho chủ quyền đất nước.

duong-co-so-la-gi-6-1658596381.jpg
Việc xác định đường cơ sở được dựa theo quy định của pháp luật nước ta và quy định của thế giới về vấn đề chủ quyền biển đảo

Lời kết

Hy vọng sau khi đọc bài viết bài, bạn đã hiểu rõ đường cơ sở là gì cũng như các xác định đường cơ sở của một quốc giá ven biển. Đường cơ sở chính là điều kiện để có thể xác định được lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Đối với mỗi quốc gia, việc xác định đường cơ sở có ý nghĩa quan trọng nhằm vạch ra rõ ràng được vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia. Vậy đường cơ sở là gì? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các vấn đề liên quan đến đường cơ sở theo quy định luật biển quốc tế hiện đại. Cùng theo dõi nhé!
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689