Hỏi:

Ngày trước, tôi được bố mẹ tặng, cho một mảnh đất 200 m2. 3 năm trước, tôi kết hôn với vợ bây giờ. Tuy nhiên, do cuộc sống không hợp nhau nên chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, mảnh đất 200m2 đó có phải chia cho vợ không?

Xin cảm ơn.

(Anh Trần Văn Hùng, Bắc Giang).

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề anh quan tâm, thắc mắc chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Tài sản chung của vợ chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản chung của vợ chồng:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

thay-doi-thong-tin-so-do-mat-bao-lau-1667793821.jpg
Đất được tặng, cho trước khi kết hôn mà không nhập vào tài sản chung thì sẽ không phải phân chia khi ly hôn (ảnh minh họa)

2. Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được chia như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

3. Được cho mảnh đất trước khi cưới vợ, khi ly hôn có phải chia?

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

“Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Căn cứ theo các quy định trên, mảnh đất anh được mẹ cho trước khi cưới vợ do đó trong trường hợp vợ chồng anh không làm thủ tục thỏa thuận để đưa tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng, thì nó vẫn là tài sản riêng của anh, do được tặng cho riêng trước thời kỳ hôn nhân, nhưng không làm thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, tài sản riêng thuộc về người có tài sản và phần công sức đóng góp của người kia sẽ được thanh toán. Nếu trong quá trình chung sống với nhau mà anh và vợ làm thủ tục thỏa thuận để đưa tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn, nếu không thỏa thuận được về chia tài sản thì tài sản chung sẽ được chia đôi cho vợ và chồng.

Ngày trước, tôi được bố mẹ tặng, cho một mảnh đất 200 m2. 3 năm trước, tôi kết hôn với vợ bây giờ. Tuy nhiên, do cuộc sống không hợp nhau nên chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, mảnh đất 200m2 đó có phải chia cho vợ không?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689