CÂU HỎI: 

Công ty tôi là doanh nghiệp chuyên phân phối thiết bị năng lượng mặt trời. Do mở rộng thị trường nên chúng tôi có hỏi thuê 300m2 nhà kho của công ty B để tập kết cũng như lắp ráp hàng hóa. Công ty A là công ty 100% vốn nước ngoài chuyên về may mặc.

Xin hỏi, công ty A có được quyền cho công ty khác thuê lại kho của mình như vậy không?

TRẢ LỜI

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp và thuê đất để làm nhà, xưởng đang diễn ra rất phổ biến nhưng cũng có những quy định nhất định.

Xem thêm:

Điều kiện kinh doanh cho thuê nhà xưởng

Căn cứ khoản 1 Điều 3 và Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì hoạt động cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản là một trong các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Điều 10 Luật này quy định:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp muốn cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã (ngoại trừ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên).

vinamilk-se-xay-dung-nha-may-sua-lon-nhat-mien-bac-tai-tinh-hung-yen-1-1662903362.jpg
Điều kiện kinh doanh cho thuê nhà xưởng

Doanh nghiệp nước ngoài cho thuê nhà xưởng được không?

Theo Điều 38a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.

khu-cong-nghiep-quang-binh-05-1665387616.jpg
Doanh nghiệp nước ngoài cho thuê nhà xưởng được không?

Ngoài ra, điểm a khoản 3 Điều 149 và điểm b khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 quy định, doanh nghiệp nước ngoài được cho thuê, cho thuê lại tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Như vậy, trường hợp công ty có vốn nước ngoài, thuê đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền hàng năm nếu đã được cấp Giấy chứng nhận được quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản, nhà xưởng cho thuê phải có đủ điều kiện sau:

Nói tóm lại, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất tại Việt Nam nếu có nhu cầu cho thuê nhà xưởng thì được phép cho thuê nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689