Hỏi: Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi đang xem xét xây dựng nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê. Không biết khi xây dựng nhà ở xã hội mà nguồn vốn không từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được hưởng những ưu đãi nào?

Xin cảm ơn.

(Ông Nguyễn Minh Đức, Hà Nam).

Trả lời:

Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề ông hỏi luật sư xin giải đáp như sau:

1. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hưởng những ưu đãi nào?

Tại Điều 58 Luật Nhà ở 2014 có quy định ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây:

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

b) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán;

nha-o-xa-hoi-4-1648451651603210638774-55-0-555-800-crop-1650367456129110355526-1666255842.jpg
Doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội sẽ nhận được nhiều ưu đãi (ảnh minh họa)

c) Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán;

d) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này;

đ) Các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

2. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua hoặc để bán được hưởng các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

a) Xây dựng nhà ở theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm kết nối hạ tầng của khu vực có nhà ở;

b) Nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội;

c) Có giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở ban hành.

Theo đó, doanh nghiệp của ông nếu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ được hưởng những ưu đãi như được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nhà nước đang có nhiều chính sách và mục tiêu để phát triển nhà ở xã hội, thế nên nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số băn khoăn, đầu tư nhà ở xã hội doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi nào?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689