(CT) – Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình số 37-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị “Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Một góc đô thị Cần Thơ. 

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 76%; duy trì tỷ lệ 100% phủ kín quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố đạt từ 1,5-9%; tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt từ 11-16%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt từ 6-8m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28m2. Phấn đấu các thị trấn hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Tăng trưởng GRDP đạt mức 7,5-8%/năm; phấn đấu tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao…

Ðể đạt mục tiêu trên, Thành ủy Cần Thơ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai ngay công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Cùng đó, tập trung xây dựng, phát triển đô thị theo hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tin, ảnh: K. PHÚC

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689