Hỏi:

Tôi muốn hỏi, vừa rồi chính quyền địa phương công bố quy hoạch sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch này. Vậy, sau khi công bố quy hoạch, phần diện tích đất của gia đình tôi có bị thu hồi luôn hay không? Dự án quy hoạch đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì cần được công bố trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Xin cảm ơn.

(Anh Phùng Khánh Quang, Đồng Nai).

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề anh thắc mắc, luật sư của chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Dự án quy hoạch đất đã được cơ quan nhà nước thông qua phải được công bố trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về việc công khai quy hoạch đất như sau:

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

hinh-anh-dat-quy-hoach-la-gi-co-nen-mua-dat-quy-hoach-khong-so-1-1669791911.jpg
Đất thuộc diện quy hoạch (ảnh minh họa)

3. Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, dự án quy hoạch đất đã được cơ quan nhà nước chấp thuận phải được công bố công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Việc thu hồi đất phải được thực hiện dựa trên những căn cứ nào?

Căn cứ Điều 63 Luật Đất đai 2013 có quy định về căn cứ hu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; pát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

Từ quy định trên thì cơ quan nhà nước thực hiện thu hồi đất dựa theo những căn cứ sau:

– Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định;

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

2. Khi công bố dự án quy hoạch đất thì người sử dụng đất có đất nằm trong khu quy hoạch có đất bị thu hồi không?

Căn cứ Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về thực hiện quy hoạch đất như sau:

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật

dat-trong-quy-hoach-co-duoc-ban-khong-2103141534-1669791910.jpg
Khi nào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có quy định về thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới ra quyết định thu hồi đất theo quy định (ảnh minh họa)

Như vậy, trường hợp dự án quy hoạch đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà đất chưa bị thu hồi.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch sẽ được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ khi nào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có quy định về thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới ra quyết định thu hồi đất theo quy định.

​​​​​​​Nhiều người có đất nằm trong dự án quy hoạch thắc mắc, khi công bố dự án quy hoạch, diện tích đất nằm trong quy hoạch vừa công bố có bị thu hồi hay không?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689