CÂU HỎI: 

Thưa luật sư, hiện tại vợ chồng tôi có 1 mảnh đất chia làm 2 thửa đất: 1 thửa sử dụng riêng, đất ở đô thị, hình thức sử dụng lâu dài; thửa còn lại sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm, thời hạn 31/12/2021. Trong trường hợp mảnh đất gia đình tôi hết hạn, thửa đất trên có bị thu hồi không, có phải gia hạn sử dụng theo quy định pháp luật không? nếu được sẽ tiếp tục sử dụng với thời hạn là bao nhiêu năm? Xin cảm ơn luật sư!

TRẢ LỜI:

Luật sư Vũ Thị Quyên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Khác với các loại đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài như đất ở thì đất nông nghiệp, đất dự án thường có thời hạn sử dụng là 50 năm. Vậy, khi hết thời hạn sử dụng thì đất 50 năm không gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng hay bắt buộc phải gia hạn?
 

Danh sách loại đất có thời hạn 50 năm

Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, một số loại đất có thời hạn 50 năm và cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng như sau:

Đất 50 năm không cần làm thủ tục gia hạn?

Tại Điều 126 Luật Đất đai 2013 đã quy định về cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng (được nêu rõ tại bảng trên). Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất được quy định rõ tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

dat-vuon-2-1651738520.jpg
Đất 50 năm không cần làm thủ tục gia hạn?

Như vậy, không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (gia hạn) nếu có đủ điều kiện sau:

Điều kiện 1: Là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Điều kiện 2: Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, chuyển đổi).

Lưu ý:

Trên đây là quy định giải đáp về việc “đất 50 năm không gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng? Theo đó, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp (đất 50 năm) được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất thì không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp có nhu cầu.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689