Giá: 20 tỷ
  • 68,2m2+204,37m2=272,37m2 (x4 tầng)
  • PN
  • WC
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689