Giá: 1.890 tỷ
 • DT giấy: 31,5m2, DT nhà thực tế: 3,15 x 11,5 = 36m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.150 tỷ
 • DT nhà: 6 x 7,5 = 45m2, nhà lầu đúc DTSD = 90m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 710 triệu
 • DT nhà: 7,6m2, DT nhà thực tế: 4,2 x 4 = 16,8m2, nhà gác suốt = 35m2
 • PN
 • WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 990 Triệu
 • 15.7m2
 • 01 PN
 • 01 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 1.870 tỷ
 • 4,7 x 10,85 = 50,9m2.
 • 03 PN
 • 02 WC
Cần Thơ , Ninh Kiều
Giá: 2.780tỷ
 • 44.6m2
 • 02 PN
 • 02 WC
Cần Thơ
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689