Đã mở bán
Giá: 25 – 40tr/m2
 • Số căn hộ: 245
 • Mật độ xây dựng: 34.6%
Sắp mở bán
Giá: 12 tỷ - 16 tỷ
 • Số căn hộ: 133
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã mở bán
Giá: 36tr /m2 - 60tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 30tr/m2
 • Số căn hộ: 604
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã mở bán
Giá: 36tr/m2 - 60tr/m2
 • Số căn hộ: 339
 • Mật độ xây dựng: 49,8%
Đã mở bán
Giá: 2 tỷ - 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0939.964.689