Hỏi: Chúng tôi là những cư dân đang sinh sống tại chung cư  tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hiện nay chúng tôi chuẩn bị tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị điều hành công việc chung. Chúng tôi được biết, sau khi bầu ra Ban quản trị thì sẽ phải có hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng công nhận Ban quản trị đó, nhưng chúng tôi không biết phải làm hồ sơ như thế nào và gửi đi đâu để được công nhận? Xin luật sư tư vấn cho chúng tôi về vấn đề này.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Nhóm cư dân)

Trả lời:

Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chuyên mục. Về vấn đề này, luật sư Vũ Thị Quyên (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) xin được tư vấn giải đáp như sau:

Trước hết, cần nắm rõ quy định Ban quản trị (BQT) nhà chung cư là gì? Ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức đại diện toàn bộ các chủ sở hữu nhà chung cư. Ban quản trị có nhiệm vụ thực hiện các công việc quản lý và vận hành nhà chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Yêu cầu về việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư được đặt ra tại khoản 1, 2 Điều 103 Luật Nhà ở 2014. Theo đó, trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên thì việc yêu cầu thành lập Ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc.

ban-quan-tri-1664350220.jpg
Ban Quản trị nhà chung cư phải được UBND cấp quận, huyện trở lên công nhận

Thành phần Ban quản trị nhà chung cư bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu) hoặc đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có) và người sử dụng nhà chung cư tham gia hội nghị nhà chung cư trong một số trường hợp (đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu).

1. Nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư tới cơ quan nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD có quy định như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, thay thế; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại Ủy ban nhân dân cấp quận nơi có nhà chung cư.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư tới Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi có nhà chung cư của bạn.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư gồm những gì?

Tại Điều 23 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD có quy định về hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư như sau:

1. Trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư lần đầu thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua; nếu thành lập Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì tên Ban quản trị được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; nếu thành lập Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì tên Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định;

b) Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị;

c) Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;

d) Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

2. Trường hợp bầu lại Ban quản trị nhà chung cư khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu Ban quản trị mới do bị bãi miễn theo quy định hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị;

b) Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư;

c) Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu lại, bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị;

d) Danh sách Ban quản trị (bao gồm danh sách các thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng ban, Phó ban quản trị);

đ) Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua (nếu có sửa đổi, bổ sung quy chế này).

3. Trường hợp tách Ban quản trị cụm nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị được quy định như sau:

a) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của tòa nhà sau khi tách khỏi cụm nhà chung cư thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này kèm theo biên bản thống nhất tách khỏi cụm nhà chung cư của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này; trường hợp thuộc diện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải có thêm bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư;

b) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của cụm nhà chung cư sau khi có tòa nhà tách khỏi cụm thì hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị của Ban quản trị cụm nhà chung cư, bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư, danh sách các thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư còn lại (ghi rõ họ tên và vị trí của từng thành viên Ban quản trị); trường hợp phải bầu lại Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải kèm theo biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Trưởng ban và danh sách người được bầu.

nha-chung-cu-1664350350.jpg
Chung cư cần tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị theo quy định tại Luật Nhà ở 2014

4. Trường hợp nhập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư được quy định như sau:

a) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư sau khi nhập các Ban quản trị của các tòa nhà thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, biên bản đề nghị tập thể của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này và bản gốc các Quyết định công nhận các Ban quản trị tòa nhà chung cư;

b) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư do nhập Ban quản trị của tòa nhà vào Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị của Ban quản trị cụm nhà chung cư, biên bản thống nhất tập thể của các chủ sở hữu tòa nhà; cụm nhà chung cư và biên bản họp Hội nghị của tòa nhà chung cư có nhu cầu nhập vào cụm theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này, danh sách các thành viên Ban quản trị của cụm (bao gồm cả thành viên mới của tòa nhà nhập vào cụm) và bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà chung cư.

Theo đó, tùy trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư sẽ phải nộp hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khác nhau theo quy định như trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà bạn đọc thắc mắc xung quanh việc cơ quan nào công nhận BQT Nhà chung cư và hồ sơ để công nhận BQT gồm những gì. Hy vọng, phần tư vấn của luật sư sẽ hỗ trợ cho quý vị trong việc thực hiện công việc của mình.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689