Hỏi:

Tôi muốn hỏi, một sàn giao dịch đang hoạt động, được đăng ký thành lập thì có thể thay đổi tên giao dịch được không? Thủ tục thực hiện việc này ra sao?

Xin cảm ơn.

(Anh Lê Bảo Thái, Thái Nguyên).

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề anh quan tâm luật sư của chúng tôi xin giải đáp như sau: Trước hết, cần hiểu rõ quy định, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản.

1. Sàn giao dịch bất động sản được thành lập phải đáp ứng điều kiện nào?

Theo khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD quy định về điều kiện và thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản như sau:

* Điều kiện thành lập:

– Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

chuc-nang-cua-san-giao-dich-bds-1669047529.jpg
Ảnh minh họa

* Thủ tục khi thành lập:

– Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

– Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

+ Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

– Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

* Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 71 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

– Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

– Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

– Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

– Các quyền khác trong hợp đồng.

* Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 72 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

– Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch.

– Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

– Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

2. Sàn giao dịch bất động sản có được thay đổi tên trong quá trình hoạt động không?

Việc thay đổi tên sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD như sau:

“Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản

2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

kinh-doanh-bat-dong-san-1669046383.jpg
Sàn giao dịch bất động sản có thể đổi tên (ảnh minh họa)

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.”

Như vậy, theo quy định trên, ta thấy đối với trường hợp thay đổi tên của sàn giao dịch bất động sản, cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ này phải thông báo đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh thông tin của sàn giao dịch.

​​​​​​​Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khiến chủ sàn giao dịch bất động sản muốn thay đổi tên. Vậy, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Thủ tục ra sao? Cùng đọc bài viết dưới đây.
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689