CÂU HỎI: 

Công ty tôi chuyên nhận thi công các công trình nhà ở riêng lẻ từ 05 tầng trở lại. Nay tôi muốn mở rộng sang thi công các công trình đô thị như xây dựng, cải tạo vỉa hè, công viên cây xanh, cống rãnh thoát nước. Tôi học hết cấp 3 và chưa qua trường lớp đào tạo chính quy nào về xây dựng. Các nhân viên của tôi cũng vậy, họ đều học hết cấp 2, cấp 3 rồi đi làm theo tôi.

Xin hỏi, nếu công ty tôi nhận thi công các công trình như trên thì tôi hay nhân viên của tôi có cần chứng chỉ hành nghề xây dựng hay không? Chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm những loại nào?

TRẢ LỜI:

Luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết:Chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu, hồ sơ mời thầu hay còn gọi cách khác là chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được định nghĩa theo Nghị định 100/2018 NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 59/2015 NĐ-CP, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được biết đến từ NĐ 59/2015 NĐ-CP hay còn gọi là chứng chỉ năng lực.

Xem thêm:

Là bản đánh giá năng lực rút ngắn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. 

Có 3 hạng: hạng I do Cục quản lý xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp; Còn Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hạng II, III. 

Chúng ta không cần phải lo lắng việc chứng chỉ của Sở Xây dựng tỉnh này cấp sẽ không được lưu hành bởi nó có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

thong-bao-ngay-khoi-cong-khi-da-duoc-cap-giay-phep-xay-dung-nhu-the-nao-1-1665126109.jpg
Xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề không (Ảnh minh họa)

Tại sao phải phân loại lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng?

Xây dựng là một ngành đặc thù đóng vai trò rất quan trọng đến sự phát triển của xã hội, đất nước. Việc phân chia các loại chứng chỉ năng lực xây dựng xuất phát từ các lý do sau:

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:
a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
đ) Thi công xây dựng công trình.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

mot-doanh-nghiep-thuy-si-chon-viet-nam-lam-trong-diem-boi-mieng-pho-mai-tri-gia-95-ty-usd-tu-thi-truong-xay-dung-3-1662794147.jpg
Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng (Ảnh minh họa)

Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.

Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị định này.

Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:

a) Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.
b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.”.

Theo quy định trên, có những loại chứng chỉ năng lực xây dựng sau: 

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:

xay-dung-1-1660648460.jpg
Công trình xây dựng (Ảnh minh họa)

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:

Tóm lại, chúng ta đã hiểu rõ các loại chứng chỉ năng lực xây dựng cũng như hồ sơ cần chuẩn bị đối với việc xin cấp chứng chỉ đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. 

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689