1. Giới thiệu về Nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ với tiền thân là Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ có quá trình hoạt động từ năm 1983 đến nay. Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án chung cư cao cấp, khu đô thị mới, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong quá trình hoạt động, công ty đã tạo uy tín với khách hàng, tạo uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm.
Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1800158573, đăng ký lần đầu ngày 11/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/06/2020.
Vốn điều lệ của công ty: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

2. Địa vị pháp lý của Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 15tr - 30tr/m2
  • Số căn hộ: 1.000
  • Mật độ xây dựng: 60%
Chuyển nhượng thứ cấp
Giá: 35tr/m2 - 60tr/m2
  • Số căn hộ: 200
  • Mật độ xây dựng: 60%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689