Hỏi:

Tôi đã hành nghề môi giới bất động sản đã lâu nhưng bây giờ tôi muốn đổi hướng sang công việc khác. Bên cạnh đó, chứng chỉ hành nghề của tôi cũng sắp hết hạn nhưng vì ảnh hưởng bởi dịch nên tôi muốn kiếm thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê lại chứng chỉ hành nghề. Tôi muốn hỏi, việc cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới có được không? Có bị phạt không?

Xin cảm ơn.

(Anh Nguyễn Tân Lập, Hà Đông, Hà Nội).

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề bạn quan tâm luật sư của chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Môi giới bất động sản là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 định nghĩa môi giới bất động sản như sau:

“2. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản”

Làm sao để có được chứng chỉ môi giới bất động sản? Thời hạn sử dụng của chứng chỉ là bao lâu?

Theo khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về các điều kiện cần thiết để được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản như sau:

“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.”

Thời hạn sử dụng của chứng chỉ theo khoản 2 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 là 05 năm.

2. Làm gì để gia hạn lại chứng chỉ khi đã hết hạn?

Căn cứ tại Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về chứng chỉ hết hạn như sau:

“Điều 17. Quy định đối với chứng chỉ hết hạn

1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-1669048640.jpg
Cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thể bị phạt tới 60 triệu đồng (ảnh minh họa)

a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của Thông tư này);

b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này;

b) Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

4. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Thông này.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới.”

Như vậy, sau khi chứng chỉ môi giới bất động sản hết hạn, bạn cần phải thực hiện thi sát hạch lại để Sở Xây dựng sẽ cấp chứng chỉ lại cho bạn.

3. Có được phép cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không?

Theo khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đề cập tới việc xử phạt hành chính về hành vi cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

“1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

c) Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản đầy đủ các nội dung chính theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc trả lại cho bên nộp tiền các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

g) Buộc cung cấp thông tin về bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.”

Bên cạnh đó, theo điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP đề cập như sau:

“Điều 4. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt

c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.”

Cho nên, việc cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là trái với quy định của pháp luật, và bạn có thể bị phạt lên đến 60 triệu đồng cho hành vi này. Đồng thời, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng.

​​​​​​​Theo quy định, muốn hành nghề môi giới phải có chứng chỉ, nếu không sẽ bị phạt tiền. Vậy, nếu chưa có chứng chỉ mà đi thuê chứng chỉ của người khác có được không? Sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689