Hỏi:

Gia đình tôi vừa mua một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm nhưng không có nhu cầu sử dụng. Nếu để không thì sẽ lãng phí nên tôi đang tính sẽ cho thuê một thời gian. Tôi muốn hỏi điều kiện của hộ gia đình kinh doanh bất động sản là gì? Nếu gia đình tôi cho thuê căn hộ quy mô nhỏ có phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản hay không?

Xin cảm ơn.

(Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, Hà Nội).

Trả lời:

Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề chị thắc mắc, luật sư của chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Hộ gia đình cho thuê bất động sản quy mô nhỏ có phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bất động sản không?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của hộ gia đình kinh doanh bất động sản:

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

noi-that-can-ho-hien-dai-2-homesland-1667866641-1668582406.png
Căn hộ cho thuê (ảnh minh họa)

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về hộ gia đình cho bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên:

“Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, gia đình chị mua bất động sản này để cho thuê là cho thuê bất động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp thuộc sở hữu của gia đình ở quy mô nhỏ, không thường xuyên cho nên gia đình chị không cần đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản.

2. Có các hình thức kinh doanh bất động sản nào?

Căn cứ Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về các hình thức kinh doanh bất động sản của cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

“Điều 11. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

c) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

đ) Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

e) Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

g) Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

i) Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, g và h khoản 1 Điều này;

b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.”

Hiện nay, nhiều gia đình có căn hộ, nhà cho thuê theo quy mô nhỏ lẻ đang chưa nắm được các điều kiện của hộ gia đình kinh doanh bất động sản và có phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bất động sản hay không?
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689