CÂU HỎI:

Gia đình tôi được ông bà cho thừa kế mảnh đất 720m2 từ năm 1993. Mảnh đất trên được ông bà tôi mua của 2 người khác nhau, chỉ có giấy tờ viết tay. Năm 2017, bố mẹ tôi chia mảnh đất này cho 2 anh em, mỗi người 300m2. Nay tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất này thì có phải xác minh nguồn gốc của thửa đất trên hay không? Các thủ tục, giấy tờ để xác minh nguồn gốc thửa đất trên là những gì?

TRẢ LỜI:

Luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Nguồn gốc sử dụng đất là thông tin cho biết thửa đất được hình thành từ đâu, đây là thông tin bắt buộc được ghi trên Giấy chứng nhận mới (Sổ đỏ, Sổ hồng). Dưới đây là cách xác định nguồn gốc sử dụng đất và cách thể hiện trong Sổ đỏ.

Khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định cách xác định nguồn gốc sử dụng đất và cách thể hiện trong Giấy chứng nhận, cụ thể:

Xem thêm:

1. Những trường hợp sau đây thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

>>> Trong sổ đỏ Ghi là “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”

xac-dinh-nguon-goc-dat-1665126770.jpg
Kế thừa đất đai của ông bà để lại (ảnh minh họa)

2. Những trường hợp sau đây thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (gồm cả trường hợp giao thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp được Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) như:

>>> Ghi là “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”

3. Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính.

Lưu ý: Công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước cấp Giấy chứng nhận cho đất có nguồn gốc không có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê.

Ví dụ như đất do người dân khai hoang hoặc đất truyền từ đời này sang đời khác.

>>> Ghi là “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”

4. Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ví dụ: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức giao đất nông nghiệp.

>>> Ghi là “Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất”

5. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; được tặng cho; nhận thừa kế;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và thể hiện theo quy định tại Thông tư này.

Ví dụ: Nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà đất đó có nguồn gốc do Nhà nước giao thì ghi “Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.

>>> Ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNTM

xac-dinh-nguon-goc-dat1-1665126770.jpg
đất chuyển nhượng (ảnh minh họa)

6. Trường hợp nhận chuyển nhượng để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNTM phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.
Ví dụ: Ông A nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở ông B trước năm 2000, ông B chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay sử dụng vào mục đích đất ở, khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi trên sổ là “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;”

>>> Ghi là “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”

8. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

>>> Ghi là “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần”

9. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

>> Ghi là “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm”

10. Nếu thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận do hợp thửa, tách thửa hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận mà không thay đổi mục đích sử dụng thì ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNTM.

Nếu Giấy chứng nhận đã cấp chưa ghi nguồn gốc sử dụng thì căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đã được xét duyệt trước đây và quy định pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận để xác định nguồn gốc và thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNTM.

11. Trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng mà phải cấp Giấy chứng nhận thì:

12. Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần lượt ghi từng loại nguồn gốc và diện tích có nguồn gốc đó kèm theo.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689