CÂU HỎI:

Gia đình tôi có ông nội tôi, bác trai tôi là liệt sỹ. Bố tôi là thương binh hạng ¾, mẹ tôi là thanh niên xung phong. Bố mẹ tôi có 3 người con là tôi và 2 em trai. Nhà tôi chỉ có mảnh đất thổ cư rộng 70m2 do ông bà để lại cho cùng ngôi nhà cấp 4 xây từ thời cụ tôi. Nay 3 anh em chúng tôi đã đến tuổi lập gia đình.
Xin hỏi với điều kiện tôi như vậy, gia đình tôi được hưởng những chính sách về đất đai gì dành cho gia đình có công với đất nước?

TRẢ LỜI:

Luật sư Vũ Văn Biên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: Ngoài các chế độ như trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế, chính sách đất đai đối với người có công với cách mạng cũng được quy định rõ ràng như hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở như hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên giao đất.

1. Hỗ trợ cải thiện nhà ở

* Đối tượng hưởng chính sách

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, gồm đối tượng cụ thể sau:

chinh-sach-dat-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-1-1665026036.jpg
Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho bà mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh minh họa)

* Mức hỗ trợ

Căn cứ khoản 2 điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

2. Chính sách đất đai đối với người có công: Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng 2020, người có công được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

* Đối tượng được hưởng ưu đãi

Chỉ những đối tượng dưới đây mới được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất:

chinh-sach-dat-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-1665026084.jpg
Miễn tiền sử dụng đất dành cho một số đối tượng có công với Cách mạng (ảnh minh họa)

* Khi nào được miễn tiền sử dụng đất?

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công…”.

Như vậy, người có công với cách mạng được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công. Hạn mức và trường hợp cụ thể được hướng dẫn rõ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC như sau:

“Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công”.”

Lưu ý: Chính sách đất đai đối với người có công như việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

* Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Lưu ý: Việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

3. Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Chính sách này quy định rõ tại Điều 2 Quyết định 22/2013/QĐ-TTg như sau:

* Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

Điều kiện 2: Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

* Mức hỗ trợ

4. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước; giao khoán rừng

Khi giao đất, cho thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, giao khoán bảo vệ và phát triển rừng các địa phương căn cứ vào giấy tờ chứng minh đối tượng là người có công với cách mạng để thực hiện chính sách ưu tiên với những đối tượng này.

TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689