Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức và cá nhân thực hiện việc môi giới, mua bán bất động sản không đúng với quy định của pháp luật.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dịch pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

co-dat-tai-bac-giang-1-1649218551.jpg
Thời gian qua việc cò đất, giới đầu cơ đi gom đất thổi giá khiến cho thị trường bất động sản tăng cao tại một số địa phương

Theo đó, chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý khai thác dự án bất động sản đúng theo quy định của pháp luật. Hơn thế cần công khai đầy đủ, chính xác các thông tin về dự án bất động sản đưa vào kinh doanh đúng theo quy định. Không những thế, không được huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định. Ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị tư vấn bán hàng khi đã đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đúng theo quy định của Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

Xem thêm:

Tổ chức và cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật kinh doanh bất động sản. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định Điều 70 Luật kinh doanh bất động sản. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo bất động sản được đưa lên sàn giao dịch có đủ điều kiện được giao dịch. Bên cạnh đó doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ và thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

co-dat-tai-bac-giang-2-1649218537.jpg
Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn

Theo đó, tổ chức và cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản. Ký hợp đồng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng và cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra.

Theo ghi nhận thời gian qua việc cò đất, giới đầu cơ đi gom đất thổi giá khiến cho thị trường bất động sản tăng cao tại một số địa phương. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tăng cường công tác quản lý, phát hiện đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động giảm giá và thổi giá bất động sản.
TIN LIÊN QUAN
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0939.964.689